dieu khoan su dung trustweb

Chúng tôi là Công Ty Thiết Kế Website TrustWeb

Điều khoản được xây dựng nhằm thiết lập thỏa thuận rõ ràng giữa người dùng và công ty.

Chào mừng bạn đến với TrustWeb, công ty chuyên cung cấp các giải pháp thiết kế web chuyên nghiệp, uy tín và hiệu quả. Bằng việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi (“Dịch vụ”), bạn đang đồng ý với các điều khoản này. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản này trước khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

 

  • Website và các dịch vụ của TrustWeb thuộc sở hữu của Công ty TNHH Thiết Kế TrustWeb tại TPHCM.
  • TrustWeb có quyền thay đổi hoặc cập nhật các điều khoản này mà không cần báo trước. Bạn nên kiểm tra các điều khoản này thường xuyên để cập nhật những thay đổi mới nhất.
  • Các dịch vụ của TrustWeb bao gồm thiết kế web theo yêu cầu, thiết kế web chuẩn SEO, thiết kế web bán hàng, thiết kế web tin tức, thiết kế web giới thiệu công ty, thiết kế web dịch vụ, thiết kế web cá nhân, v.v. TrustWeb có quyền điều chỉnh, thêm, bớt hoặc ngừng cung cấp một phần hoặc toàn bộ các dịch vụ mà không cần thông báo trước.
  • Bạn cần cung cấp thông tin chính xác khi đăng ký và sử dụng các dịch vụ của TrustWeb. Bạn cần bảo mật mật khẩu truy cập và thông báo cho TrustWeb nếu có sự việc mất mát hoặc lộ thông tin cá nhân. Bạn chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động trên website bằng tài khoản của bạn.
  • Bạn cần sử dụng website và các dịch vụ của TrustWeb một cách hợp pháp, không vi phạm pháp luật, thuần phong mỹ tục, quyền và lợi ích hợp pháp của TrustWeb và của bên thứ ba. Bạn không được sử dụng website và các dịch vụ của TrustWeb để gây hại, quấy rối, lừa đảo, xâm phạm, hoặc làm tổn hại đến TrustWeb hoặc bất kỳ ai khác. Bạn không được sử dụng website và các dịch vụ của TrustWeb để sao chép, sửa đổi, bán hoặc chuyển nhượng thương mại bất kỳ thông tin gì từ website này mà không có sự cho phép của TrustWeb. Bạn không được sử dụng website và các dịch vụ của TrustWeb để tải lên, gửi, truyền, lưu trữ hoặc phân phối những virus, mã độc, hoặc các chương trình có hại khác. Bạn không được sử dụng website và các dịch vụ của TrustWeb để can thiệp, làm gián đoạn, hoặc làm ảnh hưởng đến hoạt động của website hoặc của các máy chủ, mạng, hoặc thiết bị liên quan đến website.
  • Bạn cần bồi thường, bảo vệ, và giữ cho TrustWeb và các bên liên quan khỏi mọi khiếu nại, yêu cầu, thiệt hại, chi phí, và phí tổn do việc bạn vi phạm các điều khoản này hoặc do việc bạn sử dụng website và các dịch vụ của TrustWeb.
  • Bạn cần ít nhất 18 tuổi và có đủ khả năng chịu trách nhiệm về hành vi của mình khi sử dụng website và các dịch vụ của TrustWeb.
  • TrustWeb không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại do sự thiếu hoặc không chính xác của thông tin trên website, bao gồm những hậu quả trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, hoặc phát sinh từ việc bạn truy cập hoặc sử dụng thông tin trên website. TrustWeb cũng không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại do sự can thiệp của bên thứ ba, hoặc do những sự cố ngoài tầm kiểm soát của TrustWeb.
  • TrustWeb cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn và chỉ sử dụng thông tin này cho những mục đích liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ cho bạn. TrustWeb sẽ không tiết lộ, chuyển giao, hoặc bán thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi có yêu cầu của cơ quan chức năng. TrustWeb sẽ có các biện pháp kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi những truy cập, sử dụng, hoặc tiết lộ trái phép. Bạn có quyền yêu cầu xem, sửa đổi, hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn bằng cách liên hệ với TrustWeb qua email, điện thoại, hoặc địa chỉ được ghi trên website.